Misyon ve Vizyon | Interplast Kimya

Vizyon

Yenilikçi ürünleri ile katma değer yaratan ve ilham veren bir dünya markası olmak.

Misyon

Tüm paydaşlarına katma değer sağlayarak yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler üretmek ve bu şekilde kalıcı bir değer oluşturmak.

Değerlerimiz

+  Müşteri odaklılık ve memnuniyet

+  Süreklilik

+  Yenilikçilik

+  Teknoloji liderliği Dinamizm ve tecrübe sinerjisi

+  İnsana saygı

+  Operasyonel mükemmeliyetçilik anlayışı G Şeffaflık ve dürüstlük

+  Kurum kültürü ve etik anlayış prensibi